loading...

सांई बाबा की काकड़ आरती -Sai Baba's Kakad Aarti

Share:
उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरणकमल दावा ।
आधि-व्याधि भवताप वारुनी तारा जडजीवा ।। ध्रु. ।।
गेली तुम्हां सोडुनिया भवतमरजनी विलया |
परि ही अग्य्यानासी तुमची भुलवी योगमाया ||
शक्ति न आम्हां यत्किंचितही तिजला साराया ।
तुम्हीच तीते सारुनि दावा मुख जन ताराया ।। चा. ।।
morning kakad aarti - Reviews, Photos - Sri Sai Baba Samadhi ...
Sai Baba's Kakad Aarti

भो साइनाथ महाराज भवतिमिरनाशक रवी ।
अग्यानी आम्ही किती तव वर्णावी थोरवी ।
ती वर्णिता भागले बहुवदनि शेष विधि कवी ।। चा. ।।
सकृप होउनि महिमा तुमचा तुम्हीच वदवावा ।। आधि. ।। उठा.।। 1 ।।
भक्त मनी सद्घाव धरुनि जे तुम्हां अनुसरले ।
ध्यायास्तव ते दर्शन तुमचें द्घारि उभे ठेले ।
ध्यानस्था तुम्हांस पाहुनी मन अमुचे धाले ।
परि त्वद्घचनामृत प्राशायाते आतुर झाले ।। चा. ।।
उघडूनी नेत्रकमला दीनबंधु रमाकांता ।
पाही बा क्रुपाद्रुष्टि बालका जशी माता ।
रंजवी मधुरवाणी हरीं ताप साइनाथा ।। चा. ।।
आम्हीच अपुले काजास्तव तुज कष्टवितों देवा ।
सहन करिशिल ते ऐकुनि घावी भेट कृष्ण धावा ।। 2 ।। आधिव्याधि. ।। उठा उठा. ।।

कोई टिप्पणी नहीं